Rekonstrukce bytů a koupelen

Nabízíme služby v oblasti modernizace bytů, změny dispozic a dodávek interiérového vybavení na klíč. Realizujeme veškeré stavební a odborné činnosti pro rekonstrukce bytů, domů a přestavby bytových jader, včetně zajištění souvisejících inženýrských služeb. Nabízíme projekční práce, včetně statických výpočtů a posudků.

Kompletní rekonstrukce panelových bytů

Nabízíme komplexní řešení rekonstrukce Vašeho bytu. Zajišťujeme jak drobné stavební úpravy jako je přestavba bytových jader, tak generální rekonstrukce se změnou dispozic bytů. U rekonstrukce bytu klademe důraz na vysokou kvalitu a profesionalitu. Pomůžeme vám s návrhem vaší rekonstrukce. Zajistíme projektovou dokumentaci a souvisejících revizní zprávy. Pomůžeme vám při jednáních na stavebních úřadech či bytových družstvech v Brně a okolí.

Rekonstrukce koupelen, bytového jádra

Stavební úpravy menšího rozsahu, jako jsou přestavby bytových jader nebo rekonstrukce koupelen, jsou časově i finančně méně náročné a na většinu z nich není potřeba stavební povolení. Zajistíme kompletní stavební servis; vybourání bytového jádra, nové rozvody, vyzdívky příček, dlažby a obklady, vč. dodání vybavení. Doporučíme Vám nejvhodnější variantu nové dispozice, pomůžeme s výběrem vhodných materiálů.

Změna dispozic panelového bytu

Mimo kompletní rekonstrukce se dlouhodobě specializujeme také na výřezy do panelů. V Brně jsme jedničkou v řezání do panelu. Máme veškeré potřebné strojní vybavení a dlouholeté zkušenosti. Provedli jsme stovky takových úprav. Výřezy provádíme včetně statického posouzení i zednického zapravení ostění a výmalby stěn.

Výřezy panelů probíhají pod odborným dohledem autorizovaného statika.

Pečlivě připravíme

Zpracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme povolení

Vše zrealizujeme

Provedeme stavební práce včetně vodo-topo instalací a elektro rozvodů

Dokončíme v čas

Dodáme zařizovací předměty, interiérový nábytek nebo kuchyni, a také uklidíme

Zajistíme související projekční práce

Řešení přestavby

Pokud se rozhodujete, anebo jste se již rozhodli, že budete upravovat prostory Vašeho bytu, nejdříve se zamyslete nad tím, jak by měl Váš nový domov vypadat, jaké by měl splňovat podmínky z hlediska funkčnosti a estetiky. Důležitým aspektem pak jistě bude i otázka cenových relací a časové náročnosti samotné přestavby. Co všechno je potřeba zajistit právě k Vaší rekonstrukci, Vám ochotně poradíme již na první schůzce. S ohledem na několikaleté zkušenosti a neustálé sledování vývoje trendů a technologií Vám doporučíme nejvhodnější variantu dispozice, materiálového provedení a etapizace stavby, vzhledem k dalším možným úpravám bytu.

Zpracování projektové dokumentace

Před samotným zahájením stavebních prací je vždy dobré mít kvalitní projekt, ze kterého budou jasně patrné zamýšlené změny a rozsah rekonstrukce.

Zajištění statického posudku

Pokud se chystáte k rekonstrukci bytu či domu, jsou statické výpočty, případně statické posudky, velmi důležité. Statiku je třeba hlídat i pokud se jedná o menší stavební úpravy, které by na první pohled neměly mít vliv na celkovou stabilitu konstrukce. Statický posudek je písemný dokument, ve kterém je zhodnoceno, zda lze navrhované stavební úpravy provést a za jakých podmínek, včetně technologického postupu prací. Součástí statického posudku může být i výpočet, případně výkresová část.

Vyřízení stavebního povolení

Pokud budete měnit dispozice se zásahem do nosných konstrukcí, je u nás ze zákona potřeba stavební povolení. To potom obnáší vypracování podrobné výkresové dokumentace, příslušných technických zpráv, statického posouzení včetně výpočtu, požárně bezpečnostního řešení, získání všech potřebných souhlasů, opakované návštěvy úřadů a bytových družstev atd. To vše jsme schopni pro zákazníka zajistit, vzhledem k našim zkušenostem a možnostem, ve výrazně kratších lhůtách než by zvládl sám, ale samozřejmě dodržení zákonných lhůt se nevyhneme.

Ukázat celou galerii
Skrýt galerii

První konzultace zdarma

Již máte hotový projekt nebo přemýšlíte nad rekonstrukcí? Ozvěte se, pomůžeme vám.