Informační povinnosti

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje jen v nezbytném rozsahu, a to za účelem budoucího plnění ze smlouvy, či poskytnutí plnění ze smlouvy a dalších z toho vyplývajících povinností. Při jejich zpracování dodržuje standardy jejich ochrany, a to podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR).

  • Zpracovává zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefon, email
  • A to za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy.
  • Osobní údaje nepředává třetím osobám, mimo služby účetní kanceláře.
  • Data uchovává po dobu trvání smluv. vztahu, poté 5 let, a dále v souladu s právními předpisy.
  • Respektuje právo osoby na vyžádání informací, úpravu, či změnu osobních údajů.

Řešení spotřebitelského sporu

Podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, dále provozovatel informuje spotřebitele, v případě kdy se nepodaří vyřešit spotřebitelský spor vzájemnou dohodou, je další možností uplatnění práva podáním návrhu mimosoudního řešení u České obchodní inspekce.

Google Analytics

Tyto stránky využívají analytickou službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc., která sídlí v USA (s pobočkou pro EU v Irsku). Služba používá statistické cookies soubory a anonymně sbírá informace související s používání a návštěvností těchto webových stránek. Používání souborů cookies ve vašem zařízení můžete odmítnout, a to volbou v příslušném nastavení vašeho prohlížeče. Tímto nastavením však také můžete omezit některé funkce této stránky. Pokud chcete pouze omezit zaznamenávání vaší návštěvnosti do anonymních statistik, můžete do vašeho webového prohlížeče instalovat doplněk, viz odkaz: tools.google.com